Vraag & antwoord

 

Wat is Gateway Review?

Een collegiaal onderzoek door een team van vier ervaringsdeskundigen dat resulteert in een rapport met bevindingen en aanbevelingen op welke punten bijgestuurd kan worden om de kans op succes van een project, programma of organisatie te vergroten. Lees hier over onze producten en diensten.

Wat moet mijn organisatie doen om de Gateway Review voor te bereiden?

De aanvragende organisatie stelt een inhoudelijk dossier op voor het Gateway Reviewteam en maakt de interviewplanning voor de Gateway Reviewweek (circa 20/24 interviews). Ook regelt ze de locatie voor de Gateway Reviewweek en de faciliteiten eromheen. Link naar voorbereiding review.

Door wie worden de Gateway Reviews uitgevoerd?

Er is een flink aantal (oud)topambtenaren en andere specialisten opgeleid als Gateway Reviewer. Het grootste deel is werkzaam (geweest) bij de (Rijks)overheid. Lees hier over de Gateway Community.

Ik wil Gateway Reviewer worden, kan dat?

Bureau Gateway selecteert Gateway Reviewers op basis van bewezen ervaring en de verwachte, benodigde competenties in de Gateway Reviewteams. Het bureau organiseert regelmatig een opleidingsdag voor nieuwe Gateway Reviewers. Link naar profiel reviewer.

Hoe vraag ik een Gateway Review aan?

Bureau Gateway begeleidt Gateway Reviews op hoog risico projecten en programma´s bij de (Rijks)overheid. Link naar contactpagina.

Wanneer moet je Gateway Review niet willen inzetten?

Gateway Review is een vorm van externe kwaliteitstoetsing. In bepaalde situaties zijn andere instrumenten meer geschikt. Dit heeft onder andere te maken met de fase waarin het project zich bevindt en de vraag die voorligt. Als er bijvoorbeeld behoefte is aan een gedetaileerd technisch onderzoek of een narekening van de Business Case, zijn andere instrumenten meer geschikt.

Betaal ik voor een Gateway Review?

Ja, de kostprijs voor een Gateway Review wordt jaarlijks vastgesteld. Bureau Gateway opereert zonder winstoogmerk.

Hoe snel kan de Gateway Review uitgevoerd worden?

De ervaring leert dat voor een succesvolle Gateway Review een gemiddelde doorlooptijd van twee tot drie maanden benodigd is. Dit is van intake tot uitvoering. Het is altijd de moeite waard om hierover contact met Bureau Gateway op te nemen. Link naar contactpagina

Ik heb interesse in de resultaten van Gateway Reviews, waar vind ik die?

De opdrachtgever van een Gateway Review ontvangt aan het einde van de review een mondelinge terugkoppeling en vertrouwelijke rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om deze resultaten met andere betrokkenen te delen. Voor grote ICT projecten en programma's bij de Rijksoverheid is een vorm van externe kwaliteitstoetsing verplicht. Dat kan Gateway zijn. Deze projecten rapporteren jaarlijks over de totale voortgang via het ICT-dashboard. Link naar Rijks ICT-dashboard.

Veelgestelde vragen
Bureau Gateway