Gateway Community

In Nederland zijn er zo'n 450 (oud)topambtenaren door Bureau Gateway opgeleid als Gateway Reviewer. Zij vormen de Gateway Community Nederland.

Contact in de community

De leden ontmoeten elkaar tijdens informatieve bijeenkomsten zoals ronde tafels rondom een inhoudelijk thema en workshops bij nieuwe methode-ontwikkelingen. Bureau Gateway stuurt de uitnodiging voor deze sessies. Tot slot is er een digitaal platform waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.

Inzet in reviewteams

Bureau Gateway streeft ernaar opgeleide Gateway Reviewers één keer per anderhalf jaar in een reviewteam in te zetten. Natuurlijk is dit afhankelijk van de vraagstelling en de gewenste competenties in de Gateway Reviewteams.

Twee personen in gesprek.
Bureau Gateway