Voor Gateway Reviewers

Het Gateway Reviewproces biedt de unieke kans om in één week van dichtbij te ervaren waar opdrachtgevers binnen het publieke domein mee te maken krijgen in hun projecten en programma’s. Gateway Reviews worden door en voor collega’s uitgevoerd.

Opleiding tot Gateway Reviewer

Bureau Gateway verzorgt regelmatig een opleidingsdag voor nieuwe Gateway Reviewers. Kandidaat-reviewers melden zich soms spontaan bij Bureau Gateway, maar vaker selecteert Bureau Gateway de op te leiden Gateway Reviewers op basis van de (verwacht) gevraagde competenties in de Gateway Reviewteams en leidt hen op.

Voor opgeleide Gateway Reviewers

Inmiddels zijn er zo'n 450 (oud)topbestuurders, directeuren-generaal, gemeentesecretarissen, provinciesecretarissen, programmamanagers en andere collega’s opgeleid. Deze Gateway Reviewers vormen samen de Gateway Community Nederland.

Vier personen in conversatie
Bureau Gateway