Hoe werkt Gateway Review?

Een Gateway Review is een collegiale, vertrouwelijke toetsing van een programma(start), project of organisatie op verzoek van een bestuurlijk verantwoordelijke. De Gateway Review wordt uitgevoerd door een Gateway Reviewteam van vier personen die werkzaam zijn in soortgelijke functies als de opdrachtgever.

Doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd van voorbereiding tot en met de uitvoering van een Gateway Review bedraagt gemiddeld twee tot drie maanden. Bureau Gateway opereert zonder winstoogmerk en brengt voor iedere Gateway Review alleen een jaarlijks vastgestelde kostprijs in rekening.

Uw resultaat

Het Gateway Reviewteam geeft u aan het einde van de Gateway Reviewweek een mondelinge terugkoppeling en een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Daarmee krijgt u praktische handvatten om de kans op succes van uw project, programma of organisatie te vergroten.

Gateway Review aanvragen

Bureau Gateway begeleidt Gateway Reviews voor hoog risico projecten en programma's bij de (Rijks)overheid. Het risicoprofiel wordt bepaald door de financiële omvang, de politieke gevoeligheid, de impact van de veranderstrategie en de investering in informatie- en communicatietechnologie.

Interesse vanuit andere organisaties

Er is belangstelling vanuit verschillende branches voor de Gateway Reviewmethode. Deze reviews begeleidt Bureau Gateway niet zelf. Wel komt het voor dat organisaties zelf binnen hun domein/sector een pilot organiseren. Bureau Gateway houdt dan toezicht en faciliteert vanuit haar rol als enige Nederlandse licentiehouder.

Bureau Gateway