Contact

Bureau Gateway bestaat uit acht medewerkers en is gehuisvest in een rijkskantoor nabij station Den Haag Laan van NOI.

Telefoon en mail

U kunt ons bereiken via ons algemene telefoonnummer: 06 50 73 85 85
en via de mail: postbusgateway@minbzk.nl

Postadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bureau Gateway
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Fouten binnen website melden

Eventuele fouten binnen de website van Bureau Gateway kunt u melden via het mailadres postbusgateway@minbzk.nl.

Team Bureau Gateway
Bureau Gateway