Historie

De Gateway Reviewmethode is ontwikkeld door de Britse overheid (OGC, het Office of Government Commerce) om grip te krijgen op projecten en programma’s uit het publieke domein. 

Belangstelling in Nederland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens het Kabinet in 2009 maatregelen aangekondigd om grote projecten en programma's binnen het Rijk beter te sturen en beheersen. Hierbij lag de primaire focus op hoog risico programma's/projecten van 20 miljoen euro en meer. Eén van deze maatregelen betrof de (vrijwillige) introductie van de Gateway Review.

Pilotfase leidt tot formele acreditatie

In 2009 heeft de Nederlandse overheid een aantal proefnemingen gedaan met Gateway Review. Het doel was het onderzoeken van de mogelijkheden van Gateway Reviewmethode voor de kwaliteitsverbetering van programma’s en projecten binnen de Nederlandse overheid.

De pilotfase verliep succesvol. In januari 2010 heeft Britse overheid Bureau Gateway bij het Ministerie van BZK de formele accreditatie toegekend. Bureau Gateway is de enige licentiehouder in Nederland. Inmiddels zijn er ruim 200 projecten en programma’s gereviewd, zowel binnen de Rijksoverheid als andere overheden en organisaties in het publieke domein.

Bureau Gateway