Bureau Gateway

Bureau Gateway is de enige licentiehouder voor de Gateway Reviewmethode in Nederland. Het bureau vormt onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. UBR is een shared service organisatie voor dienstverlening bij de Rijksoverheid.

Begeleiding Gateway Reviews

Bureau Gateway begeleidt de uitvoering van Gateway Reviews op hoog risico projecten en programma’s bij de (Rijks)overheid. Het bureau houdt toezicht op de uitvoering van reviews in andere branches. 

Gateway Review aanvragen

Iedere Gateway Review is maatwerk. Het Gateway Reviewproces begint altijd met een kennismakingsproces waarbij u in gesprek gaat met Bureau Gateway over uw wensen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om een afspraak voor een intake te maken.
 

Bureau Gateway