Bureau Gateway

An offer you can't refuse

Welkom

Met de Gateway Reviewmethode wint u advies in bij collega’s hoe u met meer succes programma’s en projecten kunt uitvoeren in het publieke domein. Een Gateway Review is een vertrouwelijke toetsing uitgevoerd door tijdelijk Gateway Reviewteam. Bureau Gateway is de enige licentiehouder in Nederland en begeleidt de uitvoering van Gateway Reviews op hoog risico projecten en programma's bij de (Rijks)overheid.

Uitgelicht